Search This Blog

Search This Blog

Friday, March 19, 2021

Կրթասիրացէն Յուշ մը- Zarmine Boghosian

 

Կրթասիրացէն Յուշ մը

Զարմինէ Պօղոսեան

            1970-ականի սկիզբներուն որպէս նախապատրաստական աշխատանք վարժարանին 50-ամեակին առթիւ Պարոն Գրիգոր Պօղարեանէն խնդրուած էր Վարժարանին պատմականը գրել: Այդ օրերուն որպէս Վարչութեան ատենադպրուհի եւ Յուշամատեանի Յանձնախումբի անդամ ինծի յանձնուեցաւ Պարոն Գր. Պօղարեանի ձեռագիր էջերը: Անոնք գրուած էին հին աշակերտական թուղթերուն կամ այլ նամակներու ետեւի էջերուն վրայ....

            Անոնք որոնք ծանօթ են Պրն. Պօղարեանին ձեռագրին կրնան հասկնալ իմ աշխատանքիս տարողութիւնը: Այդ օրերուն ոչ Հայերէն գրամեքենայ ունէի .. անշուշտ համակարգիչի խօսքն անգամ գոյութիւն չունէր- ուրեմն այդ մանր-մանր գիրերը ձեռագիրովս տիւրընթեռնելի դարձնելով հաւաքեցի: Շրջանաւարտական նկարները հաւաքեցինք- Պարոն Յակոբ Քիւրքճեանը –խնամակալ մարմնի անդամ եւ երէց շրջանաւարտներու ծանօթ- մեծապէս օգնեց անունները արձանագրելու իւրաքանչիւր նկարին հետ:

            Գրեթէ բոլոր նիւթերը պատրաստ էին եւ համաձայնութիւն գոյացած՝ Պէյրութի Խայամ տպարանին հետ – բաւական մեծ գումարով – կարծեմ 10 հազար այդ օրերուն- վճառուած էր թուղթը գնելու համար- 1975-ի լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հրոյ ճարակ եղաւ տպարանը – շէնքը- -ւ անշուշտ Կրթասիրացի Յիսնամեակի մեր խանդավառութիւնը յուսախաբութեան հասաւ:

Այս տխուր լուրին յաջորդեց -1976-ին, այս բոլոր աշխատանքներուն մղիչ ուժ Պարոն Եղեա Ատուրեան եւ ընտանիքին Միացեալ Նահանգներ փոխադրուիլը:

            Իսկ 1978-ին իմ եւ ընտանիքիս փոխադրուիլը:

            Սակայն, մեր փոխադրուելէն շատ առաջ որքան որ նօթեր, գրութիւններ, նամակներ ունէի հսկայ թղթապանակով մը յանձեցի Կրթասիրացի օրուան վարչութեան:

Ինչպէս նաեւ - Հայերէն լեզուի ուսուցիչիս եւ Գեղարդ Հալէպահայ Կեանքի Տարեգիրքի խմբագիր- Պարոն Հայկ Պարիկեանին քաջալերանքով եւ հետապնդումներով-  մինչեւ այդ օր իմ քովս եղած նիւթերը ամփոփելով  համառօտ պատմականը գրեցի Կրթասիրաց Միութեան եւ Համանուն Վարժարանին:

            Ինչ որ լոյս տեսաւ այդ օրերուն: Տես՝ Գեղարդ- 1976-1978 Միացեալ թիւ- Բ. գիրք էջ- 405-418

            Շատ ուրախ եմ որ մեր վարչական կազմին սկսած գործը յաջողեցաւ տասնամեակ մը վերջ, երբ 60-ամեակի յուշամատեանը լոյս տեսաւ Տքթ. Թորոս Թորանեանի խմբագրութեամբ:

No comments:

Post a Comment

Our Journey- from Jerusalem to Aleppo - 1962- Zarmine Boghosian

  ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ՝ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՐՏԱԴՐԱՆՔՈՎ  (Երուսաղէմէն Հալէպ մեր ոդիսականը)                Պատանեկութեան յուշեր կան, որ անմոռանալիօր...